Các sản phẩm

Sợi than chì mở rộng

View as  
 
  • Để sản xuất các loại sợi than chì mềm dẻo khác nhau được sử dụng để sản xuất các loại than chì dẻo khác nhau, chúng tôi sử dụng than chì dẻo làm vật liệu cơ bản, trộn với sợi tự nhiên, sợi tổng hợp, dây hợp kim kim loại (tương ứng) và chất liên kết thích hợp, sau đó thông qua quy trình công nghệ được thiết kế đặc biệt. Việc đóng gói bằng các sợi than chì linh hoạt này được gia cố bởi các loại sợi và dây hợp kim kim loại khác nhau, phù hợp để niêm phong dưới các phương tiện, hoàn cảnh, nhiệt độ và áp suất khác nhau.

 1